Z drastu wuznawa so k narodnosći a nabožnosći

póndźela, 22. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Monika Rjelcyna Foto: Alfons Handrik Monika Rjelcyna Foto: Alfons Handrik

Jubilejne narodniny swjećeše sobotu Monika Rjelcyna we Worklecach. Wona zhladuje na dźewjeć lětdźesatkow dźěłapołneho a spomóžneho skutkowanja.

Jubilarka narodźi so za čas swětoweje hospodarskeje krizy 20. pražnika 1929 jako prěnje z třoch Korjeńkec dźěći w Hórkach. Nan dźěłaše w bliskej skale a mać zastarowaše mału žiwnosć. Runje lěto bě jubilarce, jako so swójba do Noweje Wjeski přesydli, hdźež wěnowaše so nan wuhlowemu wikowanju. Wot 1936 do 1944 chodźeše Monika do šule we Worklecach. Derje so hišće dopomina na wučerja Feliksa Hajnu, kotryž je za čas nacionalsocializma dźěćom narodny a nabožny rjap skrućał. Wuchodźiwši šulu wopyta młodostna lěto šulu za domjacnosć w Kamjencu, hdźež nawukny warić, płokać a rjedźić a so tohorunja jako wědoma Serbowka přesadźić. Po tym dźěłaše lěto doma, zo by schorjenemu nanej při zaměškowanju a předawanju wuhla pomhała. Lěto pozdźišo nan 42lětny zemrě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND