Ze zjawnej zahrodu šulerjam wobswět serbsce zbližić (3)

srjeda, 24. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Robert Krawc a Tomaš Suchy (wotlěwa) při dźěle w přichodnej zjawnej zahrodźe na Rězniskej w Budyšinje. Foto: Pětr Dźisławk Robert Krawc a Tomaš Suchy (wotlěwa) při dźěle w přichodnej zjawnej zahrodźe na Rězniskej w Budyšinje. Foto: Pětr Dźisławk

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

Při Budyskim Mikławšku je zjawna zelowa zahroda, hdźež móže kóždy, kiž chce, swoje rostliny zesadźeć a zela šćipać. Je to idyliski róžk stareho města, hdźež namakaš měr w přirodźe. Runje tajkele něšto přeje sej tež Robert Krawc z Budyšina. We wobłuku wubědźowanja „Čiń sobu!“ doby před krótkim myto, tak zo móže swój projekt zwoprawdźić. „Před dlěšim časom hižo zwěsćich, zo maš w Budyšinje lědma hišće šulske zahrody, hdźež šulerjo rostliny sadźeja a so wo nje staraja“, wón rozprawja. „Jako pytaše mój přećel Florian Kaulfürst njedawno zahrodku w měsće, mějachmoj ideju, zhromadnje natwarić zjawnu zahrodu, kotraž ma być dwurěčnje popisana.“

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND