Ze zjawnej zahrodu šulerjam wobswět serbsce zbližić (3)

srjeda, 24. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Robert Krawc a Tomaš Suchy (wotlěwa) při dźěle w přichodnej zjawnej zahrodźe na Rězniskej  w Budyšinje.  Foto: Pětr Dźisławk Robert Krawc a Tomaš Suchy (wotlěwa) při dźěle w přichodnej zjawnej zahrodźe na Rězniskej w Budyšinje. Foto: Pětr Dźisławk

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

Při Budyskim Mikławšku je zjawna zelowa zahroda, hdźež móže kóždy, kiž chce, swoje rostliny zesadźeć a zela šćipać. Je to idyliski róžk stareho města, hdźež namakaš měr w přirodźe. Runje tajkele něšto přeje sej tež Robert Krawc z Budyšina. We wobłuku wubědźowanja „Čiń sobu!“ doby před krótkim myto, tak zo móže swój projekt zwoprawdźić. „Před dlěšim časom hižo zwěsćich, zo maš w Budyšinje lědma hišće šulske zahrody, hdźež šulerjo rostliny sadźeja a so wo nje staraja“, wón rozprawja. „Jako pytaše mój přećel Florian Kaulfürst njedawno zahrodku w měsće, mějachmoj ideju, zhromadnje natwarić zjawnu zahrodu, kotraž ma być dwurěčnje popisana.“

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND