Hdyž nas lěćo z 30 stopnjemi a wjace zapleńči, pyta čłowjek za ...

štwórtk, 25. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND