K jubilejej přeprošuje hornčer na dworowy swjedźeń

štwórtk, 25. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Byrnjež dworowy swjedźeń před durjemi stał, ma Hans Holland w swojej hornčerni ruce połnej dźěła.  Foto: Marian Wjeńka Byrnjež dworowy swjedźeń před durjemi stał, ma Hans Holland w swojej hornčerni ruce połnej dźěła. Foto: Marian Wjeńka

Halštrow (SN/MWj). Runje před 25 lětami je Halštrowska Hollandec hornčernja prěni dworowy swjedźeń přewjedła. Te­hdy zhladowachu na 250lětne wobstaće swójbneho předewzaća. Štwórć lětstotka pozdźišo hotuja so na přichodny „kulojty“ jubilej. Dworowych swjedźenjow je Hans Holland w tym času tójšto organizował, ale tón k 275. róčnicy zawoda je žno něšto wosebiteho. Što pak je jeho potajnstwo, zo jako hornčer tak dołho wobsteji? „Najwažniše je, zo sy hornčer z ćěłom a dušu. Wězo njesměš so kónc­tydźenskeho dźěła bojeć, hdyž sy wot jutrow­ hač do nazymy stajnje na najwšelakorišich wikach po puću“, Hans Holland wuswětla. Jeho wosebitosć je, zo ze swojimaj sobudźěłaćerkomaj lědma wuměłske wěcy zhotowja, ale hłownje sudobja, kotrež móžeš w domjacnosći trjebać a wužiwać. A te hodźa so do pjecy runje tak kaž do mikrožołmaka abo wo­płokowanskeje mašiny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND