Bizonam jednora trawa dosaha

póndźela, 29. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bizony při kolesowanskej šćežce mjez Njebjelčicami a Němskimi Pazlicami su mjeztym samo mała atrakcija.  Foto: Marian Wjeńka Bizony při kolesowanskej šćežce mjez Njebjelčicami a Němskimi Pazlicami su mjeztym samo mała atrakcija. Foto: Marian Wjeńka

Němske Pazlicy (SN/MWj). Eksotiske zwěrjata mjeztym ani tak eksotiske hižo njejsu. Na lamy a alpaki smy so nimale hižo zwučili a tež pisane papagaje tu a tam wuhladaš. Wulke bizony pak zna­jach­my dotal jeno ze zwěrjenca abo z indianskich filmow. Nětko móžeš tele wulke skoćata takrjec live dožiwić, mjenujcy hdyž po kolesowanskej šćežce z Njebjelčic do Němskich Pazlic jědźeš. Tam Volker Synatschke wot lońšeho awgusta pjeć tychle wulkich zwěrjatow, kotrež słušeja do skupiny howjadow, plahuje.

„Chcych swoju łuku někak zmysłapołnje wužiwać, ale na někajke wosebite wašnje. Přez němski zwjazk plahowarjow bizonow sym so z tymlemi zwěrjatami bliže zaběrał a tak sym swoju ideju po­něčim zwoprawdźił“, powěda Kamjenčan, ­kiž poprawom w metalowej branši dźěła. Z porjadnej twarskej dowolnosću a z ­přihłosowanjom lěsnistwa kaž tež ratar­skeho a přirodoškitneho zarjada je ­potom swoju łuku z wysokim milinowym płotom wobhrodźił a bizonam škit před dešćom natwarił. Nimo toho stwori jara masiwnu metalowu připrawu, kotraž skoćatam přistup na pastwu zmóžnja abo nic.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND