Bizonam jednora trawa dosaha

póndźela, 29. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bizony při kolesowanskej šćežce mjez Njebjelčicami a Němskimi Pazlicami su mjeztym samo mała atrakcija. Foto: Marian Wjeńka Bizony při kolesowanskej šćežce mjez Njebjelčicami a Němskimi Pazlicami su mjeztym samo mała atrakcija. Foto: Marian Wjeńka

Němske Pazlicy (SN/MWj). Eksotiske zwěrjata mjeztym ani tak eksotiske hižo njejsu. Na lamy a alpaki smy so nimale hižo zwučili a tež pisane papagaje tu a tam wuhladaš. Wulke bizony pak zna­jach­my dotal jeno ze zwěrjenca abo z indianskich filmow. Nětko móžeš tele wulke skoćata takrjec live dožiwić, mjenujcy hdyž po kolesowanskej šćežce z Njebjelčic do Němskich Pazlic jědźeš. Tam Volker Synatschke wot lońšeho awgusta pjeć tychle wulkich zwěrjatow, kotrež słušeja do skupiny howjadow, plahuje.

„Chcych swoju łuku někak zmysłapołnje wužiwać, ale na někajke wosebite wašnje. Přez němski zwjazk plahowarjow bizonow sym so z tymlemi zwěrjatami bliže zaběrał a tak sym swoju ideju po­něčim zwoprawdźił“, powěda Kamjenčan, ­kiž poprawom w metalowej branši dźěła. Z porjadnej twarskej dowolnosću a z ­přihłosowanjom lěsnistwa kaž tež ratar­skeho a přirodoškitneho zarjada je ­potom swoju łuku z wysokim milinowym płotom wobhrodźił a bizonam škit před dešćom natwarił. Nimo toho stwori jara masiwnu metalowu připrawu, kotraž skoćatam přistup na pastwu zmóžnja abo nic.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND