Wo přichodźe žiwjenja na wsach diskutowali

wutora, 30. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Tomaš Čornak a Harald Baumann-Hasske (na wobrazu wot lě wa) kaž tež Ma ria Noichl a Katrin Michel su wčera na prašenja Njebjelčanow a hosći wotmołwjeli. Foto: Jan Kral Wjesnjanosta Tomaš Čornak a Harald Baumann-Hasske (na wobrazu wot lě wa) kaž tež Ma ria Noichl a Katrin Michel su wčera na prašenja Njebjelčanow a hosći wotmołwjeli. Foto: Jan Kral

Njebjelčicy (JK/SN). „Wutworić na wsach přijomne wuměnjenja za dobre a wnučkam kmane žiwjenje, je nadawk za cyłu towaršnosć a rozdźělne politiske nahlady přesahowacy nadawk.“ To rjekny Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) k zahajenju zarjadowanja sakskeje SPD wčera wječor w Njebjelčicach. Zhromadnje ze zapósłancom krajneho sejma Haraldom Baumannom-Hassku stej zapósłanča Europskeho parlamenta, ratarska politikarka Maria Noichl, a kandidatka Budyskeho wokrjesa za Sakski krajny sejm Katrin Michel (wšitcy třo SPD) wo tym rěčałoj, kak hodźeli so na wsach runo­hódne žiwjenske poměry wutworić. Při tym dźěše politikarjam w prěnim rjedźe­ wo to, što scyła wupraja zapřijeće wnučkokmanosć a što wočakuja wjesni wobydlerjo za to wot politiki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND