Lětoličba nad zachodom zwěčnjena

štwórtk, 01. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W tymle domje běchu lěta 1921 prěnju Rakečansku konsumowu předawarnju za měst nili. Foto: Alfons Handrik W tymle domje běchu lěta 1921 prěnju Rakečansku konsumowu předawarnju za měst nili. Foto: Alfons Handrik

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Rakecy (10)


Ze załoženjom konsumoweho drustwa w 19. lětstotku natwarjachu krok po kroku tež w našej kónčinje konsumowe předawarnje za zastaranje ludnosće. W Rakecach bě to 1921. Lětoličba, do nowo­twara nad zachodom zwěčnjena, je dźensa hišće widźomna. Pozdźišo bu dróha, kotraž nimo předawarnje wjedźe, jako Konsumowa pomjenowana. Jako tajka je wona Rakečanam dźensa hišće znata. Młodźi ludźo lědma wědźa, zo bě to před nimale sto lětami wobchod, hdźež sy nimo­ žiwidłow dalše wěcy wšědneje po­trjeby dóstał. W Rakečanskim domizniskim muzeju pokazane foto dokumen­tuje, zo bě nad zachodom za čas Wei­marskeje republiki tež serbski napis, a to jenak wulki kaž němski.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND