Dwurěčne kamjentne pućniki bychu tež historiski podawk byli (5)

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Zanjechany kamjentny pućnik na Radworskej hasy Pod dubami (naprawo) móhł hižo  bórze dwurěčnje popisany być.  Fotomontaža: Claudia Knoblochec Zanjechany kamjentny pućnik na Radworskej hasy Pod dubami (naprawo) móhł hižo bórze dwurěčnje popisany być. Fotomontaža: Claudia Knoblochec

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež su we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowali? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin­ wam projekty předstajamy.

Zanjechane stare kamjentne pućniki wokoło Radworja su wjesnjana Jana Nuka hižo dołho mjerzali. Trochu zawistnje dyrbješe wón tomu přihladować, kak z naležnosću w druhich gmejnach wobchadźeja, na přikład w Hodźiju. Tam su dawno zdokonjeli tajke mězniki wob­no­wić. Wšitke pospyty, pućniki tež w Ra­dworju ponowić a dwurěčnje wozna­mjenić, su dotal na trěbnym swójskim podźělu zwrěšćili, kotryž dyrbiš přino­šować, chceš-li spěchowanske srědki wuži­wać.

Namołwa k iniciatiwje „Čiń sobu“ bě tuž bywšemu předsydźe Domowiny pohon­ so do dźěła dać. Rozhladujo so po gmejnje móžeše wón cyłkownje jěd­na­će starych kamjentnych pućnikow „znosyć“. Te steja w Radworju na hasy Pod dubami runje tak kaž na nawsy. Dal­še­ ponowjenja nuznje trěbnych objek­tow su w Bronju, na křižowanišću mjez Bronjom a Nowym Bronjom, w Chelnje, w Radworskim Haju, w Lutobču, we Łupoji, Łupjanskej Dubrawce, w Kamjenej a Stróžišću.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND