Dwurěčne kamjentne pućniki bychu tež historiski podawk byli (5)

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Zanjechany kamjentny pućnik na Radworskej hasy Pod dubami (naprawo) móhł hižo bórze dwurěčnje popisany być. Fotomontaža: Claudia Knoblochec Zanjechany kamjentny pućnik na Radworskej hasy Pod dubami (naprawo) móhł hižo bórze dwurěčnje popisany być. Fotomontaža: Claudia Knoblochec

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež su we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowali? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin­ wam projekty předstajamy.

Zanjechane stare kamjentne pućniki wokoło Radworja su wjesnjana Jana Nuka hižo dołho mjerzali. Trochu zawistnje dyrbješe wón tomu přihladować, kak z naležnosću w druhich gmejnach wobchadźeja, na přikład w Hodźiju. Tam su dawno zdokonjeli tajke mězniki wob­no­wić. Wšitke pospyty, pućniki tež w Ra­dworju ponowić a dwurěčnje wozna­mjenić, su dotal na trěbnym swójskim podźělu zwrěšćili, kotryž dyrbiš přino­šować, chceš-li spěchowanske srědki wuži­wać.

Namołwa k iniciatiwje „Čiń sobu“ bě tuž bywšemu předsydźe Domowiny pohon­ so do dźěła dać. Rozhladujo so po gmejnje móžeše wón cyłkownje jěd­na­će starych kamjentnych pućnikow „znosyć“. Te steja w Radworju na hasy Pod dubami runje tak kaž na nawsy. Dal­še­ ponowjenja nuznje trěbnych objek­tow su w Bronju, na křižowanišću mjez Bronjom a Nowym Bronjom, w Chelnje, w Radworskim Haju, w Lutobču, we Łupoji, Łupjanskej Dubrawce, w Kamjenej a Stróžišću.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND