Z radarom spěšnišo pomhać

wutora, 13. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dobre powěsće na prěnim posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady

Hamor (AK/SN). Bjerwałdski jězor je jedyn z 30 jězorow a rěčnych zawěrow Sakskeje, kotrež ma Europska komisija jako tak mjenowane EU-wodźizny přizjewjene, a tuž dyrbja je wobstajnje kontrolować. Wuslědk kontrolow je, zo ma woda Bjerwałdskeho jězora za kupanje jara dobru kwalitu. To wuzběhny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim po­sedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady. Bě to prěnje wuradźowanje parlamenta we wólbnej dobje 2019 do 2024. Strowotniski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa za čas kupanskeje sezony wot 15. meje do 15. septembra kwalitu wody a přibrjohow zas a zaso pruwuje. „Aktualne přepytowanje wobkruća nam znowa jara dobru kwalitu wody“, wjesnjanosta podšmórny. Wšitke wuslědki měrjenja su internetnje pod www.baerwalder-see.eu widźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND