Nowa gmejnska rada spřisahana

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto dźěła mějachu nowowuzwoleni čłonojo Radworskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim konstituowacym posedźenju, po tym zo běchu přisahu złožili.

Radwor (SN/MKWj). Na 20 dypkow wo­při­­jacym dnjowym porjedźe stejachu najprje­dy raz wólby w srjedźišću. Tak měja­chu gmejnscy radźićeljo w tajnych wólbach wo tym rozsudźić, štó gmejnu přichodnje w zaměrowym zwjazku Sprjewica, w gmejnskim zwjazku z Wulkej Dubrawu a Malešecami kaž tež w Radworskej šulskej konferency zastupuje.

Na spočatku posedźenja měješe wjesnjanosta Wincenc Baberška česć, přitomnych 16 radźićelow spřisahać. Serbscy radźi­ćeljo złožichu slub na dobro gmejny w swojej maćeršćinje. Za zastupowa­ceho wjesnjanostu wuzwolichu Pětra Klimana, kiž tele zastojnstwo hižo wjele lět wukonja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND