Pozitiwneje wotmołwy dale njeje

pjatk, 16. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njezrozumjenje nastupajo wotpo­ka­zanu próstwu wo přewzaće kóštow za trans­port dwójnikow Wojerowskeje swójby do Serbskeje zakładneje šule Ralbicy je Dawid Statnik, wo­krjesny radźi­ćel CDU a předsyda Domowiny, na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika minjenu póndźelu zwuraznił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND