Baćony na swobodu pušćili

póndźela, 19. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerjo Zhorjelskeho zwěrjenca su tele dny w Stróži pola Hućiny baćony na swobodu pušćili. Foto: Zhorjelski zwěrjenc/Wess Sobudźěłaćerjo Zhorjelskeho zwěrjenca su tele dny w Stróži pola Hućiny baćony na swobodu pušćili. Foto: Zhorjelski zwěrjenc/Wess

Stróža (SN). Start do žiwjenja třoch młodych baćonow lětsa runjewon idealny njebě. Jich starši so wo nje prosće njestarachu, byrnjež minjene lěta hižo dorost měli. Tak dyrbjachu nazhonići hladarjo Zhorjelskeho zwěrjenca zaskočić a młode baćony zastarać. Wuslědk jich dźěła přewšo spokoja, rěka w nowinskej zdźělence zwěrjenca. Wšitke tři baćony so derje­ wuwichu, tak zo móžachu je mi­njene dny na swobodu pušćić. Kaž hewak činjachu to znowa na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjo­łužiska a hola a haty w Stróži. Tam móža je hišće někotre dny wobkedźbować.

Mjeztym zo běchu aktualne tři pady wuspěšne, sobudźěłaćerjo Zhorjelskeho zwěrjenca w druhich lětušich padach telko zboža njemějachu. Tak přiwjezechu jim minjene tydźenje młodeho baćona, kotrehož bě psyk skusał. Druhi měješe wokoło jedneje nohi zbytki saka syno­weho walčka a plastikowe šlebjerdy zwite. Sak a šlebjerdy drje móžachu wotstronić, noha ptaka pak njebě hižo dlěši čas dosć kreje dóstała, tak zo je wotemrěła. Dokelž běchu zranjenja wobeju přewulke, dyrbjachu baćonaj zasparnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND