Baćony na swobodu pušćili

póndźela, 19. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerjo Zhorjelskeho zwěrjenca su tele dny w Stróži pola Hućiny baćony na swobodu  pušćili.  Foto: Zhorjelski zwěrjenc/Wess Sobudźěłaćerjo Zhorjelskeho zwěrjenca su tele dny w Stróži pola Hućiny baćony na swobodu pušćili. Foto: Zhorjelski zwěrjenc/Wess

Stróža (SN). Start do žiwjenja třoch młodych baćonow lětsa runjewon idealny njebě. Jich starši so wo nje prosće njestarachu, byrnjež minjene lěta hižo dorost měli. Tak dyrbjachu nazhonići hladarjo Zhorjelskeho zwěrjenca zaskočić a młode baćony zastarać. Wuslědk jich dźěła přewšo spokoja, rěka w nowinskej zdźělence zwěrjenca. Wšitke tři baćony so derje­ wuwichu, tak zo móžachu je mi­njene dny na swobodu pušćić. Kaž hewak činjachu to znowa na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjo­łužiska a hola a haty w Stróži. Tam móža je hišće někotre dny wobkedźbować.

Mjeztym zo běchu aktualne tři pady wuspěšne, sobudźěłaćerjo Zhorjelskeho zwěrjenca w druhich lětušich padach telko zboža njemějachu. Tak přiwjezechu jim minjene tydźenje młodeho baćona, kotrehož bě psyk skusał. Druhi měješe wokoło jedneje nohi zbytki saka syno­weho walčka a plastikowe šlebjerdy zwite. Sak a šlebjerdy drje móžachu wotstronić, noha ptaka pak njebě hižo dlěši čas dosć kreje dóstała, tak zo je wotemrěła. Dokelž běchu zranjenja wobeju přewulke, dyrbjachu baćonaj zasparnić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND