Dalše nadawki přepodali

srjeda, 28. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje posedźenje zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe we wólbnej dobje 2014 do 2019 wčera w Pančicach-Kukowje bě z wotstawkom najkrótše minjenych pjeć lět. Po dobrej štwórć hodźinje móžachu zastupjerjo pjeć gmejnow chětro ćopłu rumnosć hižo zaso wopušćić.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Prjedy hač so Chróšćanska, Njebjelčanska a Pančičansko-Kukowska gmejnska rada jutře skonstituuje, dyrbjachu so dotalni zastupjerjo pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe hišće raz schadźować. Přičina bě, zo dyrbjachu dalše twarske nadawki za tuchwilny přetwar běrowoweho twarjenja w Pančicach-Kukowje přepodać. Tak ma Bosćij Smoła z Wu­dworja w domje kachlicy za nimale 30 000 eurow kłasć. Molerske dźěła wukonja Čižankec­ předewzaće z Konjec. Firma z Lubija z wotnožku w Biskopicach přewozmje za 7 100 eurow špundowanske dźěła a zawod z gmejny Haselbachtal připrawi­ za nimale 25 000 eurow škit před słóncom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND