Digitalna doba móže so zahajić

srjeda, 28. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

2,3 milionow eurow spěchowanja za spěšny internet dóstali

Trjebin (CK/SN). Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) bě hakle něšto dnjow w zastojnstwje, jako přija 17. decembra 2017 w Berlinje přizwolenje spěchowanskich srědkow Zwjazka za wu­twar šěrokopasmoweje syće, runje tak tež jeho kolegaj Reinhard Bork ze Slepoho (njestronjan) a Helmut Krawc (SPD) z Dźěwina (Groß Düben). Zwjazk financuje projekt z 3,6 milionami eurow. Nětko je Swobodny stat Sakska 2,3 miliony eurow přidał. Přizwolenje přepoda předwčerawšim statny sekretar sakskeho hospodarskeho minister­stwa Stefan Brangs w Trjebinje. Tři gmejny maja swójski podźěl 671 000 eurow płaćić. Tón pak dóstanu pozdźišo z financnym wurunanjom za digitalny wu­twar wróćene.

Dohromady jedna so wo 6,7 milionow eurow. „Nětko móže so digitalna doba započeć“, wjesela so wjesnjanosća. Při wutwarje šěrokopasmoweje syće w zarjadniskim zwjazku Slepo/Dźěwin/Trjebin přizamknu 1 384 domjacnosćow a 205 předewzaćow. Za to trjebaja 64 kilometrow­ hłuboko­twarskich dźěłow, 357 kilometrow škleńčnonićoweho kabla a 104 kilometry prózdnych rołow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND