Wobydlerjo ćerpja pod sylnym wobchadom

póndźela, 02. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Komorowje wužiwaja wobydlerjo njekonwencionelne srědki, zo bychu šoferow pohnuli pomałšo přez wjes jězdźić. Foto: SN/Maćij Bulank W Komorowje wužiwaja wobydlerjo njekonwencionelne srědki, zo bychu šoferow pohnuli pomałšo přez wjes jězdźić. Foto: SN/Maćij Bulank

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejnska rada je nowa, stare a znate pak su tamniše starosće a nadawki radźićelow. To wujewi so tež na minjenym prěnim posedźenju rady njedawno w Rakecach.

Zastaranje z wodu a wobhospodarjenje wopłóčkow je nadawk zastaranskeje towaršnosće, swójskeho zawoda Rakečanskeje gmejny. Zrěčenje ze zawodom ma so podlěšić a wudospołnić. Dotal njemějachu radźićeljo na dźěławosći zawoda ničo wustajeć, ale bě načasu na ně­kotre njedostatki pokazać. To sta so wosebje ze stron frakcije Swobodnych wo­lerjow, kotřiž sej žadaja, dźěło třećich na polu wody a wopłóčkow w ramikowych zrěčenjach zakótwić a zawěsćić. Tajke postupowanje polěkuje dobremu hospodarjenju, přizna tohorunja jednaćel zastaranskeho zawoda Markus Mörbe a doda, so wo tajke zrěčenja prócować. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) přilubi pomoc a podpěru, dokelž ma to za spomóžnu mysl.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND