Wobydlerjo ćerpja pod sylnym wobchadom

póndźela, 02. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Komorowje wužiwaja wobydlerjo njekonwencionelne srědki, zo bychu šoferow pohnuli pomałšo přez wjes jězdźić.  Foto: SN/Maćij Bulank W Komorowje wužiwaja wobydlerjo njekonwencionelne srědki, zo bychu šoferow pohnuli pomałšo přez wjes jězdźić. Foto: SN/Maćij Bulank

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejnska rada je nowa, stare a znate pak su tamniše starosće a nadawki radźićelow. To wujewi so tež na minjenym prěnim posedźenju rady njedawno w Rakecach.

Zastaranje z wodu a wobhospodarjenje wopłóčkow je nadawk zastaranskeje towaršnosće, swójskeho zawoda Rakečanskeje gmejny. Zrěčenje ze zawodom ma so podlěšić a wudospołnić. Dotal njemějachu radźićeljo na dźěławosći zawoda ničo wustajeć, ale bě načasu na ně­kotre njedostatki pokazać. To sta so wosebje ze stron frakcije Swobodnych wo­lerjow, kotřiž sej žadaja, dźěło třećich na polu wody a wopłóčkow w ramikowych zrěčenjach zakótwić a zawěsćić. Tajke postupowanje polěkuje dobremu hospodarjenju, přizna tohorunja jednaćel zastaranskeho zawoda Markus Mörbe a doda, so wo tajke zrěčenja prócować. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) přilubi pomoc a podpěru, dokelž ma to za spomóžnu mysl.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND