Bywše předawarnje rozpaduja

wutora, 03. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W tymle domje w Bukecach bě jedne z bywšich předawanišćow wsy. Wone je runje tak zawrjene kaž tamne.  Foto: Alfons Handrik W tymle domje w Bukecach bě jedne z bywšich předawanišćow wsy. Wone je runje tak zawrjene kaž tamne. Foto: Alfons Handrik

Něhdy bě w nimale kóždej wsy nakupowanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Bukecy (19)


Arnošt Muka bě w Bukecach, kotrež buchu 1222 prěni raz jako Bukewicz naspomnjene, we wosomdźesatych lětach 19. lětstotka mjez cyłkownje 530 woby­dlerjemi 404 Serbow zličił. Hinak bě to hižo srjedź 20. lětstotka, hdyž je Arnošt Černik tam jeničce serbskorěčny podźěl něhdźe 43 procentow ludnosće registrował. Wot toho časa so serbski podźěl tak pozhubjowaše, zo je tam dźensa jenož hišće snadna horstka ludźi, z kotrymiž móžeš serbować.

Jedyn z nich je 67lětny Domaš Žur, předsyda 1993 załoženeho stawizniskeho towarstwa Stary Fryc. Wo zastaranju něhdźe 800 wobydlerjow Bukec wón powěda, zo je hosćenc na kromje wsy z Budyskeho směra mjeztym zawrjeny. Za čas NDR staraše so konsumowe drustwo wo gastronomiske wobhospodarjenje. Wjesnjenjo mjenowachu hosćenc „Pěskowčik“, dokelž jón w 19 hodź. zawěrachu.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND