Podobneje předawarnje njebyło

štwórtk, 05. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdy nahladna kupnica při Radworskim kěrchowje je dawno zawrjena. Dźensa mataj tu rjemjeslnikaj swój skład.  Foto: Alfons Handrik Něhdy nahladna kupnica při Radworskim kěrchowje je dawno zawrjena. Dźensa mataj tu rjemjeslnikaj swój skład. Foto: Alfons Handrik

Něhdy bě w nimale kóždej wsy nakupowanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Radwor (20/kónc)


Hdyž rozhladuješ so dźensa w Radworju z jeho něhdźe 700 wobydlerjemi za wobchodom z tworami wšědneje potrjeby, to žane zbožo nimaš. Runje tak kaž we Worklecach, w Chrósćicach a druhdźe njemóža tež Radworčenjo w swojej wsy nakupować. W Młynskich chěžach bydlaca 94lětna Marja Wudyjowa, kotraž bě wot 1964 do 1976 zastupowaca wjesnjanostka Radworja, powěda, zo mějachu tam za čas jeje dźěćatstwa třoch pjekarjow. Mjeztym zo ludźo w Rječkec a Kubańkec pjekarni chlěb a całty kupowachu, mějachu w Bělkec pjekarni nimo toho wobšěrny poskitk kolonialnych tworow. Tež po Druhej swětowej wójnje je so tam Franc Čornak hišće dlěši čas wo dobry poskitk za zastaranje ludnosće starał. „Tam sy wšo dóstał, štož sy trjebał. Hač drjewjancy, kisykał abo jerje, hač piwo abo nowy kofejowy serwij“, so duchownje hibićiwa Marja Wudyjowa dopomina.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND