Wobydlerjo kaž šoferojo wolóženi

štwórtk, 12. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Za něhdźe 3,5 milionow eurow su w Němcach něhdźe 1,1 kilometer dołhu čaru statneje dróhi S 95 wutwarili. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU, nalěwo) je wčera popołdnju twarski wotrězk wobchadej přepodał. Foto: Ulrike Herzger Za něhdźe 3,5 milionow eurow su w Němcach něhdźe 1,1 kilometer dołhu čaru statneje dróhi S 95 wutwarili. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU, nalěwo) je wčera popołdnju twarski wotrězk wobchadej přepodał. Foto: Ulrike Herzger

Po měsacy trajacych twarskich dźěłach a poćežowanjach hary a procha dla, hdźež su tež wulke štomy podrězali, su wobydlerjo w Němcach wolóženi: Wu­twar statneje dróhi S 95 je zakónčeny.

Němcy (SN/mwe). Dźewjeć tydźenjow prjedy hač planowane je dróha z Kulowa přez Němcy do Wojerec zaso wobjězdźomna. Z wulkim wjeselom móžachu Němčenjo a mnozy dalši kaž tež šoferojo přepodaće wulkeho projekta wčera popołdnju přez Wojerowskeho wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) sćěhować. Wšako dyrbjachu so wobydlerjo wosebje při wulkej horcoće a suchoće z prochom bědźić.

Hižo w lěće 2010 běchu z narunanskim nowotwarom mosta přez Čorny Halštrow prěni krok k wobnowjenju jara wobjězdźeneje dróhi z Kulowa do Wojerec přez Němcy činili. Hnydom po tym bě dalši wutwar dróhi planowany. Konsolidacijow hospodarskeho plana města Wojerec a dalšich ćežow dla pak dyrbjachu naprawy přeco zaso přestorčić. Hakle w lěću 2014 móžachu z nowym planowanjom dróhotwara přez Němcy započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND