Njewjedro jěchanišćo wobškodźiło

wutora, 17. septembera 2019
artikl hódnoćić
(1 )
Robert, Petra a Claudia Teichertec (wotlěwa) so z mnohimi pomocnikami swěru wo woltižěrowanske a jěchanske towarstwo w Dalicach blisko Chwaćic staraja. Rady jězdźa dźěći tež z Radworja a wokoliny prawidłownje na jěchanje.  Foto: Claudia Teichert Robert, Petra a Claudia Teichertec (wotlěwa) so z mnohimi pomocnikami swěru wo woltižěrowanske a jěchanske towarstwo w Dalicach blisko Chwaćic staraja. Rady jězdźa dźěći tež z Radworja a wokoliny prawidłownje na jěchanje. Foto: Claudia Teichert

W lěće 1985 běchu w Dalicach woltižěrowanske a jěchanske towarstwo Chwaćicy załožili. Cyłkej přisłuša 60 čłonow w starobje dźewjeć do 18 lět. Njedawno pak tam njewjedro zachadźeše.

Dalicy (SN/mwe). Čorna mróčel na njebju, zběhacy so wichor torha a njetraje dołho, zo so kaž z kanow lije, błyska a krupy na zemju praskaja a z polow so błóto wala. Takle abo podobnje móhli Teichertecy w Dalicach (Dahlowitz) njedaloko Wulkeje Dubrawy situaciju wopisować, jako pola nich před krótkim njewjedro zachadźeše. Načinjena škoda bě wulka a pomoc trěbna. Wšako jězdźa na jěchanišćo při dróze z Wulkeje Dubrawy abo Radworja na směr do Křiweje Boršće (Kronförstchen) tež holcy a hólcy ze serbskich wsow na konjacy sport: woltižěrowanje, dresuru a skakanje. Aktualnje maja tam tři towarstwowe konje a štyri priwatne. K ležownosći słušatej dwě konjacej kopli, jěchanišćo, jěchanska hala a towarstwowe twarjenje z konjencom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND