Po přećahu chcedźa swjećić (12)

srjeda, 25. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Njepilic statoku w Rownom a na Šusterec statoku w Trjebinje změja šulerjo we wobłuku  swjedźenja serbskeje rěče tójšto zaběry.  Foto: archiw/Joachim Rjela Na Njepilic statoku w Rownom a na Šusterec statoku w Trjebinje změja šulerjo we wobłuku swjedźenja serbskeje rěče tójšto zaběry. Foto: archiw/Joachim Rjela

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W serialu Serbskich Nowin je předstajamy.

Swjedźeń serbskeje rěče na Slepjanskej Zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ je kóžde druhe lěto wosebity šulski wjeršk. Regionalna rěčnica župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ za Slepo Diana Maticowa je projekt z wuspěchom za wubědźowanje „Čiń sobu!“ přizjewiła. „Smy jara dźakowni, zo smy spěchowanje dóstali“, měni nawodnica šule Petra Rübesamowa. Dotal hišće jasne njeje, hdy swjedźeń serbskeje rěče přewjedu. „Chcemy jón woswjećić, po tym zo smy do noweho šulskeho centruma přećahnyli. Konkretny termin za přećah pak hišće nimamy.“ Klětu budźe tomu 20 lět, zo šula po koncepće 2plus dźěła. Swjedźeń je tuž zdobom tež jubilejej wěnowany. Wot šulskeho lěta 2001/2002 hač do dźensnišeho je ličba serbšćinu wuknjacych chětro přiběrała. Započeli běchu tehdy wosmjo. Dźensa 89 šulerjow serbšćinu wuknje, w prěnim lětniku samo wšitcy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND