Serbske jewišćo wupruwować

pjatk, 27. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Woblubowane su w Kamjencu nutřkoměšćanske swjedźenje a nócne nakupowanske akcije. Zadomjena je w rejwanskim domje na Bönischowym naměsće skupina „Kamenz Can Dance“, w kotrymž holcy a hólcy zwučuja. Foto: Thomas Käppler Woblubowane su w Kamjencu nutřkoměšćanske swjedźenje a nócne nakupowanske akcije. Zadomjena je w rejwanskim domje na Bönischowym naměsće skupina „Kamenz Can Dance“, w kotrymž holcy a hólcy zwučuja. Foto: Thomas Käppler

Pozitiwne wuwiće turizma w Sakskej a Hornjej Łužicy je tež Lessingowe město­ docpěło. Loni su tam něhdźe 29 000 přenocowanjow registrowali, lětsa trend dale postupuje.

Kamjenc (SN/mwe). W prěnich šěsć měsacach móžachu lětsa w Kamjencu přirost přenocowanjow wo 19,2 procentaj zwěsćić. „To so tež na kulturne a wólnočasne wobłuki pozitiwnje wuskutkuje“, informuje referent wyšeho měšćanosty a nowinski rěčnik města Thomas Käppler. Tak je něhdźe 16 000 ludźi koncerty na legendarnej a daloko znatej Pastwinej horje wopytało.

„Přizjewjenych bě lětsa cyłkownje šěsć zarjadowanjow, bohužel pak dyrbjachmy dwaj terminaj wotprajić“, Käppler rozłožuje. Za klětu su lisćiki hižo za koncerty „Rock legendow“, Dirka Michaelisa a Rolanda Kaisera na předań. Dalše terminy, kaž zwučene, hač do kónca lěta k tomu přińdu a budu sčasom wozjewjene.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND