Nowa wuchowanska straža

pjatk, 27. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo 1. přirjadowaneho Budyskeho wokrjesa Uda Wićaza a architekta Carstena Ehrlicha  je wčera tež Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (wotlěwa) zakładny kamjeń za nowu wuchowansku stražu w Rakecach połožił.  Foto: Uwe Menschner Nimo 1. přirjadowaneho Budyskeho wokrjesa Uda Wićaza a architekta Carstena Ehrlicha je wčera tež Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (wotlěwa) zakładny kamjeń za nowu wuchowansku stražu w Rakecach połožił. Foto: Uwe Menschner

„Jeli njechwatamy, da móžemy hnydom zběhanku swjećić.“ A woprawdźe: Rakečanska wuchowanska straža je hižo cyły čwak rostła, štož hewak při połoženju zakładneho kamjenja z wašnjom njeje.

Rakecy (UM/SN). Udo Wićaz (CDU), 1. přirjadnik Budyskeho krajneho rady, je wčera runje k tej přiležnosći přeprosył. Twarić přiwšěm hišće tójšto dyrbja, klětu kónc lěta je přepodaće straže předwidźane. „Tuchwilnu wuchowansku stražu běchu srjedź 90tych lět na ležownosći starownje natwarili, tohodla wona dźensnišim žadanjam hižo njewotpowěduje“, Wićaz wuzběhny.

Městno w Rakecach prědku a zady njedosaha. Při alarmje dyrbja wuchowanske mocy po nahłych schodach spěchać a wujězd wjedźe po ležownosći hladarnje. Na nowej městnosći dóstanu nětko wuchowansku stražu „de luxe“. Wšako je w bliskosći wohnjowa wobora zaměstnjena. „To je prěnja straža, kotraž nastanje po nowych, wot lěta 2017 płaćiwych DIN-normach“, wuswětli Thomas Scheffel, wuchowanski słužbny direktor Budyskeho wokrjesa. W prěnim rjedźe to wo­znamjenja, zo su to wulkomyslne, ale tež po městnje wotpowědnje přirjadowane wuměnjenja. Tu nastanu dwě stejnišći za wuchowanske a chorobne awto, funkciske rumnosće a wulkomyslny socialny wobłuk za 14 přistajenych, kotřiž wodnjo a w nocy słužbu wukonjeja. Wobhospodarjer je kaž pola dotalneje straže wo­krjesny zwjazk Němskeho čerwjeneho křiža. Cyłkowne kóšty za projekt wučinjeja něhdźe 900 000 eurow. „Te drje drje chorobne kasy refinancuja, wokrjes pak dyrbi wudawki najprjedy raz zapłaćić“, Udo Wićaz rozłoži.

Přisłušny teren noweje wuchowanskeje straže njejsu jenož Rakecy. Su to tež gmejny Radwor, Njeswačidło a Łaz a jim přisłušace wjesne dźěle. To je woprawdźe na dobro wěstoty cyłeje kónčiny, hdźež telko ludźi kaž w městach njebydli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND