Lipowe łopješko rjany symbol

póndźela, 07. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Gundula Rabold, Marko Šiman, Udo Wićaz (wobaj CDU, wotprawa) a dalši su na dworje spěchowanskeje šule lipu sadźili. Foto: Carmen Schumann Gundula Rabold, Marko Šiman, Udo Wićaz (wobaj CDU, wotprawa) a dalši su na dworje spěchowanskeje šule lipu sadźili. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Wulke wjeselo knježeše njedawno w spěchowanskej šuli za duchownje zbrašenych w Budyskej Strowotnej studni. Dźeń do 3. oktobra spožčichu jej mjeno „Lipowa šula“. Mjez druhim witachu tam zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU), kiž bě so hižo spočatk 1990tych lět sobu za to zasadźał, zo móžeše zarjadnišćo z baraki na Židowje do noweho domicila w Strowotnej studni přećahnyć. Nowu taflu z mjenom wotkryštaj nětko šulska nawodnica Gundula Rabold a prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) jako zastupjer wokrjesa, nošerja kubłanišća.

Wo mjenje za šulu běchu do toho dlěši čas diskutowali. Namjetowane běchu mjez druhim „Šula při wobkruhu Strowotna studnja“ a mjena wuznamnych wosobinow. Pregnantnemu mjenu „Lipowa šula“ pak su šulerjo, pedagogojo a starši skónčnje přihłosowali, wobkrućejo to mjez druhim tak, zo na šulskim dworje hižo wjacore lipy rostu. Nimo toho ma lipowe łopješko formu wutroby jako symbol za to, zo rozumi so spěchowanska šula jako kubłanišćo z wutrobu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND