Lipowe łopješko rjany symbol

póndźela, 07. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Gundula Rabold, Marko Šiman, Udo Wićaz (wobaj CDU, wotprawa) a dalši su na dworje spěchowanskeje šule lipu sadźili.  Foto: Carmen Schumann Gundula Rabold, Marko Šiman, Udo Wićaz (wobaj CDU, wotprawa) a dalši su na dworje spěchowanskeje šule lipu sadźili. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Wulke wjeselo knježeše njedawno w spěchowanskej šuli za duchownje zbrašenych w Budyskej Strowotnej studni. Dźeń do 3. oktobra spožčichu jej mjeno „Lipowa šula“. Mjez druhim witachu tam zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU), kiž bě so hižo spočatk 1990tych lět sobu za to zasadźał, zo móžeše zarjadnišćo z baraki na Židowje do noweho domicila w Strowotnej studni přećahnyć. Nowu taflu z mjenom wotkryštaj nětko šulska nawodnica Gundula Rabold a prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) jako zastupjer wokrjesa, nošerja kubłanišća.

Wo mjenje za šulu běchu do toho dlěši čas diskutowali. Namjetowane běchu mjez druhim „Šula při wobkruhu Strowotna studnja“ a mjena wuznamnych wosobinow. Pregnantnemu mjenu „Lipowa šula“ pak su šulerjo, pedagogojo a starši skónčnje přihłosowali, wobkrućejo to mjez druhim tak, zo na šulskim dworje hižo wjacore lipy rostu. Nimo toho ma lipowe łopješko formu wutroby jako symbol za to, zo rozumi so spěchowanska šula jako kubłanišćo z wutrobu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND