Stajnje skromnje wustupowali

póndźela, 07. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šołćic mandźelskaj Pawoł a Hilža ze Šunowa zhladowaštaj wčera na 60 lět zhromadneho mandźelskeho žiwjenja. Foto: Alfons Handrik Šołćic mandźelskaj Pawoł a Hilža ze Šunowa zhladowaštaj wčera na 60 lět zhromadneho mandźelskeho žiwjenja. Foto: Alfons Handrik

W Ralbičanskej wosadnej cyrkwi a pozdźišo na hosćinje w Šunowje zhladowa­štaj wčera ćělne a duchownje strowaj Pawoł­ Šołta a jeho mandźelska Hilža rodźena Wowčerkec ze Šunowa na zhromadny žiwjenski puć 60 zbožownych lět.

Dejmantna jubilarka Hilža narodźi so w měrcu 1938 w Smjerdźacej a chodźeše wot 1944 wosom lět w Róžeńće a Ral­bicach do šule. Ju wuchodźiwši dźěłaše jako domjaca pomocnica pola Cyžec w Smječkecach, pozdźišo pola pjekarja w Kamjencu a tam tež něšto lět w Lajnertec modowym domje jako předawarka. Po załoženju plastu předźěłaceho zawoda Zeibina w Bóšicach sej tam jeje přećelne wustupowanje a pilnej ruce hač do wuměnkarskeje staroby chwalachu

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND