Wjelk znowa we wsy zachadźał

wutora, 08. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Sernjanach je so w nocy na minjenu sobotu wowče stadło Józefa Pěčki z woporom wjelčeho nadpada stało (nalěwo). Jedne ze skoćatow namakachu před nowonatwarjenym domom do směra na Róžant. Foto: Feliks Haza W Sernjanach je so w nocy na minjenu sobotu wowče stadło Józefa Pěčki z woporom wjelčeho nadpada stało (nalěwo). Jedne ze skoćatow namakachu před nowonatwarjenym domom do směra na Róžant. Foto: Feliks Haza

Pěčkec stadło wowcow cil suroweho nadpada było

Sernjany (SN/MWj). Hrózbne wobrazy skićachu so Józefej Pěčce minjenu sobotu rano, jako w swojim 180 wowcow wopřijacym stadle na kromje wsy, něhdźe sto metrow wot prěnich bydlenskich domow zdalene za prawym hladaše. W nocy bě tam wjelk elektriski płót přeskočił, w stadle surowje zachadźał a po wšěm zdaću kaž wot kreje wopojeny wjacore wowcy zakusał. Někotre ležachu na pastwje, dalše namakachu Józef Pěčka a jeho swójbni pozdźišo na druhich městnach w bliskosći na łuce. Jednu wuhladachu samo direktnje před jednym z nowona­twarjenych jednoswójbnych domow do směra na Róžant. Při bliskim lěsku zwěsćichu wowcu, kotraž bě hišće žiwa, kotrejž pak nutriny z brjucha wisachu. Ju su pozdźišo wot jeje čwělow wumóžili. Wulki dźěl skoćatow bě před wjelkom ćeknyć spytał. Při tym padny jedna do rěčki, njemóžeše so hižo z njeje wuswobodźić a so we wodźe zatepi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND