Wjelk znowa we wsy zachadźał

wutora, 08. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Sernjanach je so w nocy na minjenu sobotu wowče stadło Józefa Pěčki z woporom wjelčeho nadpada stało (nalěwo). Jedne ze skoćatow  namakachu před nowonatwarjenym domom do směra na Róžant.  Foto: Feliks Haza W Sernjanach je so w nocy na minjenu sobotu wowče stadło Józefa Pěčki z woporom wjelčeho nadpada stało (nalěwo). Jedne ze skoćatow namakachu před nowonatwarjenym domom do směra na Róžant. Foto: Feliks Haza

Pěčkec stadło wowcow cil suroweho nadpada było

Sernjany (SN/MWj). Hrózbne wobrazy skićachu so Józefej Pěčce minjenu sobotu rano, jako w swojim 180 wowcow wopřijacym stadle na kromje wsy, něhdźe sto metrow wot prěnich bydlenskich domow zdalene za prawym hladaše. W nocy bě tam wjelk elektriski płót přeskočił, w stadle surowje zachadźał a po wšěm zdaću kaž wot kreje wopojeny wjacore wowcy zakusał. Někotre ležachu na pastwje, dalše namakachu Józef Pěčka a jeho swójbni pozdźišo na druhich městnach w bliskosći na łuce. Jednu wuhladachu samo direktnje před jednym z nowona­twarjenych jednoswójbnych domow do směra na Róžant. Při bliskim lěsku zwěsćichu wowcu, kotraž bě hišće žiwa, kotrejž pak nutriny z brjucha wisachu. Ju su pozdźišo wot jeje čwělow wumóžili. Wulki dźěl skoćatow bě před wjelkom ćeknyć spytał. Při tym padny jedna do rěčki, njemóžeše so hižo z njeje wuswobodźić a so we wodźe zatepi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND