Na wikach 150 družin hribow wobdźiwali

póndźela, 14. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dobyćerski kirbs wobhladachu sej sobotu w Koćinje Adam Kaźmierski, Karl-Heinz Winter, Frank Čórlich a Tobias Kockert (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Dobyćerski kirbs wobhladachu sej sobotu w Koćinje Adam Kaźmierski, Karl-Heinz Winter, Frank Čórlich a Tobias Kockert (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Lětsa bě to mjeztym dźesaty raz, zo wuhotowa Koćinski zawod Krabatowy mlokowy swět na iniciatiwu jednaćela Tobiasa Kockerta žnjowy dźakny swjedźeń.

Koćina (aha/SN). Kaž minjene lěta dźeń do Kulowskeje kermuše, zahajichu tež tónraz swjedźeń z požohnowanjom płodow, a to tónkróć z kapłanom Adamom Kaźmierskim. Młody pólski duchowny před wulkej syłu přitomnych pokaza serbsce a němsce na politiske a hospodarske napjatosće a wuzběhny, „zo mamy so Bohu dźakować za dobre a wu­nošne žně“. Za to so serbsce a němsce pomodlichu. Dźiwajo na wjele serbskich wopytowarjow, jich organizatorojo kermušnych wikow tež z napisom w jich maćeršćinje witachu. Něhdźe 50 wikowarjow z cyłeje Sakskeje kaž tež wjacori ze susodneje Braniborskeje poskićowaše najwšelakoriše wudźěłki. Jich paleta sahaše wot wołmjanych nohajcow přez eteriske wolije hač k zubnej pasće z hojenskich rostlin. Jara požadane běchu wudźěłki z hojenskeje rostliny canabis, najstaršeje wužitneje přećiwo wjacorym chorosćam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND