Šupy so tež we Łužicy zadomili

štwórtk, 17. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We Wulkej Dubrawje je njedawno wobydler šupa žiweho popadnył. Drje zwěrjatko chětro rjane wupada, načinja pak tójšto škody.  Foto: Heinz Noack We Wulkej Dubrawje je njedawno wobydler šupa žiweho popadnył. Drje zwěrjatko chětro rjane wupada, načinja pak tójšto škody. Foto: Heinz Noack

Wulka Dubrawa (HN/SN). W minjenym času so tež na wsach Hornjeje Łužicy nócne wopyty šupow (Waschbär) kopja. Wone přeborkaja trawniki a pytaja za picu, mjez druhim za šnakami a zemskimi wosami. Sćěhi tohole pytanja za picu su njerjane – nastawaja wulke dźěry w trawniku, kotrež nichtó měć nochce. Při­wšěm pak móžemy hišće wjeseli być, zo njejsu dźiwje swinje tónle terrain za sebje wotkryli. To by škoda mjenujcy wo wjele wjetša była.

Šupy přiwabja předewšěm tež přepjelnjene kompostowe hromady do wsow. Tuž smy my čłowjekojo tohorunja sobu na tym wina, zo so tele dźiwje zwěrjatka dale a bóle rozmnožeja. Tohodla měli ze žiwidłami, jich składowanjom a přede­wšěm nastupajo wotbywanje zbytkow žiwidłow jara swědomići być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND