We Wojerowskim zwěrjencu nadźijeja so dorosta

póndźela, 21. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Chinskej leopardaj San a BaoBao bydlitej wotnětka hromadźe w swojej připrawje Wo jerowskeho zwěrjenca. Hač do kónc lěta ma nowa připrawa hotowa być, tak zo mó hłoj San a BaoBao klětu do noweho domicila přećahnyć.  Foto: Stefanie Jürß Chinskej leopardaj San a BaoBao bydlitej wotnětka hromadźe w swojej připrawje Wo jerowskeho zwěrjenca. Hač do kónc lěta ma nowa připrawa hotowa być, tak zo mó hłoj San a BaoBao klětu do noweho domicila přećahnyć. Foto: Stefanie Jürß

Porik chinskich leopardow we Wojerowskim zwěrjencu bydli wot minjeneho tydźenja hromadźe.

Wojerecy (SN). Chinskej leopardaj San a BaoBao bydlitej wot minjeneho štwórtka hromadźe. Wo tym informuje Wojerowski zwěrjenc w nowinskej zdźělence. Z tym je nětko, po dołhim čakanju, před wjacorymi tydźenjemi zahajene hromaduwjedźenje rubježneju kóčkow zakónčene, a to wuspěšnje. Prěni raz po přichadźe do coowa bě žónka BaoBao nětko prěnje znamjenja so porować pokazowała. „Na to smy dołho čakali. Za móžne hromaduwjedźenje wobeju leopardow je to rozsudny aspekt. Bjez tajkich znamjenjow by to jara riskantne było. Wšako móhłoj so zwěrjeći mjez sobu zranić abo samo morić“, rozłožuje coologiski nawoda zwěrjenca Eugène Bruins.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND