Za pjeć lět ma łódź jězdźić

wutora, 22. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor chce projekt najebać stupace kóšty zwoprawdźić

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor runa puć za přichodne łódźnistwo na Bjerwałdskim jězorje. K tomu wuznachu so radźićeljo na swojej njedawnej zhromadźiznje. Z wjetšinu hłosow wuprajichu so woni za zakónčace financowanje a přihłosowachu tež wotpowědnemu dojednanju wo přewzaću z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV). Předewzaće wopřijima planowanje, zwoprawdźenje a in­ženjersko-techniski přewod za tak mje­nowanu helling (při tym jedna so wo zepě­ranski twar), tři přistawne rampy, najwšelakoriše přizamki k zastaranju z milinu a pitnej wodu, wotwodźenje wopłóčkow kaž tež swěcu. „Poprawom měła cyłkowna naprawa hižo lětsa wot­zam­knjena być. Za nowy cil je nětko lěto 2024 postajene“, rozłoži projektowy ko­ordinator Hamorskeje gmejny při Bjerwałdskim jězorje Roman Krautz, kiž zastojnstwo wot lěta 2010 wukonja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND