Ryby za dobry zaměr předawali

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Swój tradicionalny rybarski swjedźeń zwjazuja hatarjo w błótowskich Lědach hižo wjele lět z pomocnej akciju na dobro potrěbnych. Lěta 1997 bě wulka regionalna nowi­na dobroćelske towarstwo do žiwjenja zwołała. Na akciji wobdźěla so tež Lubnjowska turistiska informacija. Tydźenja zličichu 1 111 eurow z předanje ryby kaž tež z přinoška turistiskeje informacije a Zjednoćenstwa błótowskich rybarjow z předsydu Siegmundom Lehmannom na čole (hlej wobraz). Rybarjo běchu sumu wotpohladnje wolili, zo móhli sej po tym z błótowskim likerom připić. Dujerska kapa­ła postara so wo dobru naladu mjez mnohimi hosćimi. Foto: Peter Becker

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND