Wjelk znowa diskusiju zbudźił

póndźela, 28. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa ćišć na wulku politiku dale zesylnić

Róžant (SN/JaW). Wjelk je minjeny štwórtk prěni dźěl wuradźowanja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant bytostnje postajał. Zdźěla chětro emocionalnje diskutowachu wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU), gmejnscy radźićeljo a wobydlerjo wo ćežach z rubježnym zwěrjećom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND