Rěč sobu …, ale kak? (17)

srjeda, 30. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Serbscy gymnaziasća su spočatk oktobra jako prěni zhonili, što so za nowym for matom Budyskeho NSLDź pod hesłom RĚČsobu! chowa.  Foto: Julija Jankowscyna Serbscy gymnaziasća su spočatk oktobra jako prěni zhonili, što so za nowym for matom Budyskeho NSLDź pod hesłom RĚČsobu! chowa. Foto: Julija Jankowscyna

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wa­nja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W lětušim serialu Serbskich Nowin­ je předstajamy.

Rěč sobu! Aktualnych temow je dosć, problemow drje tež a hišće wjace pra­šenjow, kak móhli je jako jednotliwcy roz­risać, abo móhli to docyła. Potrjeby rěčeć, so aktiwnje rozestajeć, su njeličomne. Přemało je druhdy konkretnych wužadanjow, to tež činić. W hrajnej dobje 2019/2020 Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin přewjedu nowy format pod hesłom RĚČsobu!, kotryž wě­nuje so hłownje temam wobswět, fastfashion, smartphone a demokratija. Přez cyłe lěto maja so mjeńše zarjadowanja wotměć. A to nic kaž zwučene w dźiwa­dle, ale tam, hdźež so młodostni zetkawaja. Madleńka Šołćic je projekt lětsa za wu­bědźowanje Sakskeho fondsa „Čiń sobu!­“ zapodała. Jako zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło NSLDź pyta wona nowy přistup k młodźinje, chce so jeje temam bližić, temy poskićeć a so zdobom temam wotewrěć, kotrež móhli tež inspiracija za inscenaciju serbskeho profesionalneho dźiwadła być.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND