Šwjelowa bróžnja rozebrana

štwórtk, 07. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Stare drjewo Šwjeloweje bróžnje dóstanje palizandrowu barbu, nowe drjewo pak měšeńcu z palizandroweje a ebenoweje barby. To su zamołwići restawrowanja Wochožanskeje bróžnje w Dźěwinskim ćěsliskim zawodźe rozsudźili. Joachim Rjela Stare drjewo Šwjeloweje bróžnje dóstanje palizandrowu barbu, nowe drjewo pak měšeńcu z palizandroweje a ebenoweje barby. To su zamołwići restawrowanja Wochožanskeje bróžnje w Dźěwinskim ćěsliskim zawodźe rozsudźili. Joachim Rjela

Dwěsćě lět stare kładźite twarjenje z Wochoz krok po kroku a z wulkej čućiwosću restawruja

Ćmowe kaž ebenowe drjewo abo tola radšo w měšeńcy z palizandrom? Z tajkimi nadrobnymi prašenjemi za­běraja so w Dźěwinskim (Groß Düben) ćěsliskim zawodźe Haral­da Röscha. Drjewo­- a třěchitwarske předewzaće ma nadawk, Šwjelowu bróžnju z Wochoz (Nochten) po pomnikoškitnych před­pi­sach restawrować. Jako pospyt su so­bu­dźěłaćerjo někotre deski rozdźělnje wobarbili. Tak móža sej na restawraciju specializowany planowar Dirk Böhme, farar Daniel Jordanov a čłonojo Wochožanskeho towarstwa Šwjelowa bróžnja lóšo předstajić, kak jednotliwe barby skutkuja.

Cyły rozměr škodow widźeć

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) W kom bina ciji stareho a noweho drjewa natwarja bróžnju na probu na dworje Röschec ćěsliskeho zawoda, potom ju zaso wottwarja a we Wochozach znowa natwarja.
dalši wobraz (2) Rozebrana Šwjelowa bróžnja: Hakle nětko je cyły rozměr škodow na starej kładźitej bróžni widźeć. Drjewo dźě pochadźa z lěta 1817.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND