Wčera su dobrowólni pomocnicy započeli Chróšćansku cyrkej ...

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wčera su dobrowólni pomocnicy započeli Chróšćansku cyrkej wotróštować. Šěsć měsacow dołho běchu twarscy dźěłaćerjo a mnozy dobrowólnicy třěchu Božeho domu­ wobšěrnje ponowili. Dypkownje ke Chróšćanskej kermuši 27. oktobra běchu najwažniše dźěła zdokonjane. Wosadny farar Měrćin Deleńk je jara dźakowny, zo nje­je za čas dźěłow k žanomu njezbožu dóšło. Hordy je wón na młodźinu, kotraž je we wulkej ličbje při dźěle na cyrkwinej třěše pomhała. Wotkryli pak su při po­nowjenju dalše­ twarnišćo: Wobě wěžičce na wuchodnej třěše Božeho domu stej dodźer­žanej, zo dyrbja tež jej sporjedźeć. Hač móhli to sna­no hižo klětu zwoprawdźić, wo tym chcedźa we wosadźe nětko woměrje rozmyslować. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND