Wokrjes papjeru zlutniwje wužiwa

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Budyski wokrjes słuša w Němskej k tym, kotrež w swojim zarjadnistwje a domjacej ćišćerni trěbnu recyclowanu papjeru jako tu z wobswětowym znamješkom módreho jandźela zlutniwje wužiwaja. Z teje přičiny je sej Budyšin hromadźe z wokrjesom Offenbach w papjerowym atlasu 2019 iniciatiwy Za recyclowanu papjeru IPR šeste myto wubědźił. Wjace hač 12 000 produktow a posłužbow něhdźe 1 500 předewzaćow su z „módrym jandźelom“ woznamjenili. Při produkciji recyclowaneje papjery lutuja porno papjerje z čerstwych włoknin (Fasern) znajmjeńša 60 procentow wody a energije. Nimo toho zawinuja wo wjele mjeńši wustork wuhlikoweho dioksida. „Šeste městno nas wulce zwjesela, a mamy je zdobom za pohon. Přispomnić so ma, zo je Budyski wokrjes loni wužiwanja recyclowaneje papjery dla wjace hač 980 000 litrow wody a wjace hač 201 000 kilowattowych hodźin energije zalutował“, wuzběhuje přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND