Wokrjes papjeru zlutniwje wužiwa

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Budyski wokrjes słuša w Němskej k tym, kotrež w swojim zarjadnistwje a domjacej ćišćerni trěbnu recyclowanu papjeru jako tu z wobswětowym znamješkom módreho jandźela zlutniwje wužiwaja. Z teje přičiny je sej Budyšin hromadźe z wokrjesom Offenbach w papjerowym atlasu 2019 iniciatiwy Za recyclowanu papjeru IPR šeste myto wubědźił. Wjace hač 12 000 produktow a posłužbow něhdźe 1 500 předewzaćow su z „módrym jandźelom“ woznamjenili. Při produkciji recyclowaneje papjery lutuja porno papjerje z čerstwych włoknin (Fasern) znajmjeńša 60 procentow wody a energije. Nimo toho zawinuja wo wjele mjeńši wustork wuhlikoweho dioksida. „Šeste městno nas wulce zwjesela, a mamy je zdobom za pohon. Přispomnić so ma, zo je Budyski wokrjes loni wužiwanja recyclowaneje papjery dla wjace hač 980 000 litrow wody a wjace hač 201 000 kilowattowych hodźin energije zalutował“, wuzběhuje přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND