Inwestuja do towarstwowych domow

štwórtk, 14. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz nałoži pjenjezy z krajneje pawšale 2019 k sylnjenju wjesneho ruma a zaplanuje tuž 20 000 eurow za swoje wjesne dźěle. To je tamniša gmejnska rada předwčerawšim jednohłósnje wobzamknyła, sćěhujo tak w dalokej měrje namjety cyłkownje sydom wjesnych radow.

Za Łaz (Lohsa) maja něhdźe 5 600 eurow předwidźanych. Z nich wužiwaja 400 eurow za adwentničku seniorow w decembru. Dalšu sumu planuja za swójski podźěl projekta „Horje z křesła“. Zbytk přewozmu do přichodneho lěta. Za Běły Chołmc (Weißkollm), Tyhelk (Tiegling), Roholń (Riegel) a Tři Žony (Dreiweibern) maja 3 400 eurow. Tež tam wuhotuja z pjenjez w decembru seniorsku adwentničku a přewozmu zbytk do lěta 2020. Něhdźe 640 eurow přewostaja Drěwcam (Driewitz) a Lipinam (Lippen), štož přenjesu hnydom do klětušeho. Złyčinej (Litschen), Bjedrichecam (Friedersdorf) a Mortkowej (Mortka) přisteji 2 300 eurow.

Dźěl pjenjez inwestuja do wuhotowanja wobstejacych zarjadnišćow na wsach, mjez druhim za nowe stólcy a blida w towarstwowych domach. Nimale 1 100 eurow dóstanje Šćeńca (Steinitz). Hermanecam (Hermsdorf Spree) a Wysokej (Weißig) přewostaja 940 eurow, a to za klětu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND