Chcyła rumnosće za klub měć

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kašecy (SN/JaW). Młodźina w Pančicach-Kukowje chcyła rady někotre rumnosće wot tamnišeje gmejny měć, zo móhła sej swój klub w nich zarjadować. Tule próstwu přednjese na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w Kaščanskim wjacezaměrowym domje jeje radźićel dr. Joachim Kokla. „Młodostni su mje narěčeli, tuž dam próstwu gmejnskej radźe dale“, Pančičan rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND