Chcyła rumnosće za klub měć

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kašecy (SN/JaW). Młodźina w Pančicach-Kukowje chcyła rady někotre rumnosće wot tamnišeje gmejny měć, zo móhła sej swój klub w nich zarjadować. Tule próstwu přednjese na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w Kaščanskim wjacezaměrowym domje jeje radźićel dr. Joachim Kokla. „Młodostni su mje narěčeli, tuž dam próstwu gmejnskej radźe dale“, Pančičan rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND