Maja prominentneho podpěraćela

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Malešanska gmejna chce wjacore ležownosće w Barće za dźesać eurow na kwadratny meter předać. To je tamniša gmejnska rada njedawno wobzamknyła. Tak twori komuna zakład za to, zo móže klětu plan wotkrywanja zdźěłać dać a płoniny jako twarske ležownosće wotkryć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND