Maja prominentneho podpěraćela

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Malešanska gmejna chce wjacore ležownosće w Barće za dźesać eurow na kwadratny meter předać. To je tamniša gmejnska rada njedawno wobzamknyła. Tak twori komuna zakład za to, zo móže klětu plan wotkrywanja zdźěłać dać a płoniny jako twarske ležownosće wotkryć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND