Maja prominentneho podpěraćela

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Malešanska gmejna chce wjacore ležownosće w Barće za dźesać eurow na kwadratny meter předać. To je tamniša gmejnska rada njedawno wobzamknyła. Tak twori komuna zakład za to, zo móže klětu plan wotkrywanja zdźěłać dać a płoniny jako twarske ležownosće wotkryć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND