Wuhotuje serbske wukładne wokna

póndźela, 25. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Evelin Graf  Foto:  Andreas Kirschke  Evelin Graf Foto: Andreas Kirschke

We wěrje nańdźe wona posylnjenje za wšědny dźeń. „Moja mać je nas po katolskej wěrje kubłała. Staršej přińdźeštaj jako­ ćěkancaj po Druhej swětowej wójnje do Hornjeje Łužicy: mać ze Šleskeje, nan z Pruskeje. Běchmy doma šěsć dźěći“, powěda Evelin Graf wo swojim dźěćatstwje. Mjezsobnu socialnosć je wona hižo zahe w swójbje nazhoniła.

W ródnym měsće Wojerecach angažuje so 70lětna mjeztym w štwórtej legislaturnej periodźe jako předsydka přirady zbrašenych. Wot lěta 2014 přisłuša wona tež Wojerowskej přiradźe za serbske naležnosće a je mjeztym jeje předsydka. Wot lětušeho zdobom w seniorskej přiradźe a w dźěłowej skupinje za wobydlerski etat sobu skutkuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND