Jeničce při přilubjenju Domowiny wostało

póndźela, 25. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Před towarstwowym domom w Konjecach zetkaštaj so wjesny předstejićel Frank Šołta a Erika Maywaldowa. Hižo dźesać lět zaruča Šunowčanka dźěćom a młodostnym  z Konjec a Šunowa kreatiwnu zaběru.  Foto: Alfons Handrik Před towarstwowym domom w Konjecach zetkaštaj so wjesny předstejićel Frank Šołta a Erika Maywaldowa. Hižo dźesać lět zaruča Šunowčanka dźěćom a młodostnym z Konjec a Šunowa kreatiwnu zaběru. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym hižo dźesać lět zaruča Šunowčanka Erika Maywaldowa dźěćom a młodostnym­ z Konjec a Šunowa kreatiwnu zaběru. Spočatnje bě to stajnje na adwentnym zarjadowanju w towarstwowym domje, hdźež móžachu dźěći z wot njeje wobstaranym materialom paslić dariki a hodownu pychu.

Konjecy (aha/SN). Mjeztym so wona hižo wjacore lěta tež wo to stara, zo runočasnje, hdyž młodźina w Šunowje meju mjeta, mejemjetanje tež w Konjecach dostojnje woswjeća. Z dalšimi přewza zamołwitosć, zo su při tym dźěći w pyšnych narodnych drastach, lětsa bě jich samo 14 porow. Zo maja čłonojo Domowinskeje skupiny na swojej adwentničce rjany program, nazwučuje z pomocu dalšich z dźěćimi dźiwadłowu hru. Lětsa je předwidźane,­ wšě dźěći, kotrež zamóža instrument hrać, do wotměnjaweho hudźbneho programa zapřijeć. Za wšo to a druhe dźěła je wužiwała swoje priwatne rumnosće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND