Wutwar Nowoměšćanskeje tydźenjej dlěje traje

póndźela, 02. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Wutwar Budyskeje Nowoměšćanskeje traje dlěje hač planowane. To zdźěla měšćanske zarjadnistwo. „Poprawom měł puć mjez wotjězdom na zapadnu tangentu zwjazkoweje dróhi B 96 a wotbóčku na Eckenerowu za wobchad w nowembrje zaso swobodny być“, rěka w zdźělence sprjewineho města, „tola kaž časćišo njeběchu twarscy fachowcy z ćežemi łužiskeho zornowca dla ličili. Nimo toho dyrbjachmy wutwar šěrokopasmoweje syće do planowanjow při­wzać. Wobě naležnosći wjedźetej k tomu, zo dźěła na Nowoměšćanskej dróze hakle dwaj tydźenjej pozdźišo zakónčimy. Tak wostanje mjenowany wotrězk hišće hač do 16. decembra zawrjeny a wob­stejace wobjězdki płaćiwe“, město informuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND