Harig kluč dwórnišća dóstał

srjeda, 04. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Inwestor Jörg Drews (nalěwo) je krajnemu radźe Michaelej Harigej a 2. přirjadnicy krajneho rady Birgit Weber symboliski kluč dwórnišća přepodał.  Foto: Uwe Menschner Inwestor Jörg Drews (nalěwo) je krajnemu radźe Michaelej Harigej a 2. přirjadnicy krajneho rady Birgit Weber symboliski kluč dwórnišća přepodał. Foto: Uwe Menschner

Budyšin (UM/SN). Inwestoraj Jörg Drews a Gerald Lucas staj wčera dopołdnja Budyskemu­ krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) symboliski kluč Budyskeho dwórnišća přepodałoj. Tak móže nětko wulki dźěl zarjadnistwa wokrjesa do twarjenja na tradicije bohateho domu, přećahnyć. Cyłkownje 220 sobudźěłaćerjow, předewšěm socialneho a młodźinskeho zarjada kaž tež zarjada za wustajowanje jězbnych dowolnosćow, w přichodnych tydźenjach do swojich nowych běrowow zaćehnje – dohromady je jich 110 stwow. K tomu přińdu wjacore rumnosće za wuradźowanja a techniku.

Zwjeseleny z noweho wobliča dwórnišća a z kwalitnje dobreho dźěła krajny rada­ Michael Harig zwurazni: „W nje­cyłymaj lětomaj bu jedne z najwažnišich twarjenjow města Budyšina we wo­prawdźitym zmysle słowa wuchowane.“ To rjekny krajny rada hladajo na staw dwórnišća do zahajenja twarskich dźěłow.

Nalěto 2014 běchu Budysku dwórni­šćowu halu za zjawnosć zawrěli, po tym zo bě hižo wobmjetk z wjercha padał. Nětko­ postajeja jeje wobraz škleńčane galerije, skrónowane ze škleńčanej kuplu, přez kotruž so do běrowow dó­stanješ.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND