Na dalše poćeženja so nastajić

štwórtk, 12. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Wobydlerjo a šoferojo, kotřiž časćišo statnu dróhu S 100 přez Pančicy-Kukow wužiwaja, dyrbja so bórze znowa na wobchadne poćežowanja nastajić. To wobkrući wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady w Kaščanskej wjace­zaměrowej rumnosći, hdźež bě so radźićel dr. Joachim Kokla w tym zwisku naprašował­.

Kaž Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta na naprašowanje našeho wječornika nazornje rozłoži, jedna so při dróhotwarskim předewzaću wo sporjedźenje njedostatka. „Na dźělu dróhi dyrbi­ firma nowu jězdnju saněrować. Dokelž njejstej so nošna a zwjeršna woršta dróhi prawje zlěpiłoj, su tam mjeztym prěnje škałoby a rozpukanja spó­znajomne“, Markus Kreuz wuswětli. Kaž wón dale zdźěli, je za sporjedźenje dróhi Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASuV) zamołwity. „Dotal hišće žane informacije­ wo tym nimamy, hdy budźe što na dróze sporjedźane a kak“, wón rjekny.­ Sam je skerje připadnje wo naprawje srjedź Pančic-Kukowa zhonił, jako dźěše wo planowanje w naležnosći twara kolesowanskeje šćežki ze Swinjarnje do Zejic.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND