Kontrowersa w Slepom traje

pjatk, 13. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada a wjesnjanosta wo dalšim postupowanju njepřezjednaj

Slepo (AK/SN). Kontrowersa nastupajo přichod stareho twarskeho zawoda w Slepom dale traje. To wujewi njedawne wuradźowanje tamnišeje gmejnskeje rady, kotraž wobzamkny po dołhej a horcej diskusiji z dźewjeć přihłosowanjemi a třomi přećiwnymi hłosami zakładny rozsud. Po nim gmejnska rada próstwu podpisacych towarstwow přizwoli. Te chcedźa docpěć, zo gmejna tepjenje, zachodne durje, nabóčne durje kaž tež wokno stareho gmejnskeho domu na tamnišim starym twarskim dworje ponowi. Za to smědźa, tak we wobzamknjenju rěka, hač do 12 000 eurow ze srědkow za wjes Slepo z krajneje pawšale Swobodneho stata Sakskeje k spěchowanju wjesneho ruma wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND