Kontrowersa w Slepom traje

pjatk, 13. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada a wjesnjanosta wo dalšim postupowanju njepřezjednaj

Slepo (AK/SN). Kontrowersa nastupajo přichod stareho twarskeho zawoda w Slepom dale traje. To wujewi njedawne wuradźowanje tamnišeje gmejnskeje rady, kotraž wobzamkny po dołhej a horcej diskusiji z dźewjeć přihłosowanjemi a třomi přećiwnymi hłosami zakładny rozsud. Po nim gmejnska rada próstwu podpisacych towarstwow přizwoli. Te chcedźa docpěć, zo gmejna tepjenje, zachodne durje, nabóčne durje kaž tež wokno stareho gmejnskeho domu na tamnišim starym twarskim dworje ponowi. Za to smědźa, tak we wobzamknjenju rěka, hač do 12 000 eurow ze srědkow za wjes Slepo z krajneje pawšale Swobodneho stata Sakskeje k spěchowanju wjesneho ruma wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND