Rejwarjo nuznje pytani

póndźela, 16. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Kamjentny dom w Budy­šinje chce nowe lěto tež nowy rjad z rejwanskimi a hudźbnymi dźěłarničkami zahajić. Kaž jeho wjednistwo zdźěla, chcedźa pod hesłom „Artopolis“ Budyšin jako město rejwanja wuhotować. „Organizujemy zhromadnje z Korzymskej skupinu TanzART, z Jelenjogórskim kulturnym centrumom a profesionalnymi nawodami dźěłarničkow zetkanja zajimowanych młodostnych, němskich kaž pólskich“, pisa­ sobudźěłaćer Budyskeho Kamjentneho domu Michael Lippold. Zdobom wón na to skedźbnja, zo měrja so na młodostnych wot 14 lět. Započeć chcedźa z „wulkim zahajenjom“ kónc tydźenja 10. do 12. januara. Ma to być zazběh napjateho a kreatiwneho poł lěta, we wobłuku kotrehož chcedźa ze wšěmi wobdźělnikami inscenaciju „Woči wulkoměsta“ zdźěłać. „Zahajenje ma tomu słužić so rejujo zeznać a so w dźěłarničkach načasna a měšćanska reja­ a breakdance wukmanić. W februaru slěduja intensiwne workshopy, a tam zestajamy­ němsko-pólsku inscenaciju. W juniju chcemy ju předstajić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND