Rejwarjo nuznje pytani

póndźela, 16. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Kamjentny dom w Budy­šinje chce nowe lěto tež nowy rjad z rejwanskimi a hudźbnymi dźěłarničkami zahajić. Kaž jeho wjednistwo zdźěla, chcedźa pod hesłom „Artopolis“ Budyšin jako město rejwanja wuhotować. „Organizujemy zhromadnje z Korzymskej skupinu TanzART, z Jelenjogórskim kulturnym centrumom a profesionalnymi nawodami dźěłarničkow zetkanja zajimowanych młodostnych, němskich kaž pólskich“, pisa­ sobudźěłaćer Budyskeho Kamjentneho domu Michael Lippold. Zdobom wón na to skedźbnja, zo měrja so na młodostnych wot 14 lět. Započeć chcedźa z „wulkim zahajenjom“ kónc tydźenja 10. do 12. januara. Ma to być zazběh napjateho a kreatiwneho poł lěta, we wobłuku kotrehož chcedźa ze wšěmi wobdźělnikami inscenaciju „Woči wulkoměsta“ zdźěłać. „Zahajenje ma tomu słužić so rejujo zeznać a so w dźěłarničkach načasna a měšćanska reja­ a breakdance wukmanić. W februaru slěduja intensiwne workshopy, a tam zestajamy­ němsko-pólsku inscenaciju. W juniju chcemy ju předstajić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND