Móža swójski podźěl pomjeńšić

pjatk, 20. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Konječansko-Šunowskeje wohnjoweje wobory a čłon Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejnskeje rady Sylwijo Čórlich (srjedźa) je delanskim gmejnskim radźićelam nowe jězdźidło pokazał a někotre techniske rafinesy rozłožił.  Foto: Janek Wowčer Nawoda Konječansko-Šunowskeje wohnjoweje wobory a čłon Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejnskeje rady Sylwijo Čórlich (srjedźa) je delanskim gmejnskim radźićelam nowe jězdźidło pokazał a někotre techniske rafinesy rozłožił. Foto: Janek Wowčer

Njewočakowany wulki dar za nowy lift w Ralbičanskej šuli

Ralbicy (SN/JaW). Takrjec swoju wosobinsku hodownu stawiznu we woprawdźitym zmysle słowa je wčera gmejnska rada Ralbic-Róžanta dožiwiła. A to hnydom dwójce. Na swojim wuradźowanju w Ralbičanskej starej šuli móžachu wjacore dary k zarunanju kóštow zatwara šulskeho lifta přiwzać. Kaž zastupowacy wjesnjanosta Michał Šołta (SWZ Delany), kotryž zhromadźiznu nawjedowaše – wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) je na dowolu –, zwurazni, jedna so wo cyłkownu sumu nimale 8 300 eurow, kotruž su Ralbičanscy šulerjo na swójsku iniciatiwu nazběrali. Prěni raz wotměchu tam mjenujcy „běh z wutrobu“. „Wučerjo běchu mysličku zrodźili a so šulerjow prašeli, što k tomu měnja. Kaž direktorka Milenka Koberowa w rozmołwje rjekny, su wšitcy hnydom za to byli a sej sponsorow w swójbje a mjez přiwuznymi pytali, kotřiž jim na běžane stadionowe koło wěsty obolus płaća“, Šołta rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND