„18, 20, preč“ znowa mócnje klinčało

póndźela, 30. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Za štyrjomi blidami su minjeny pjatk w Nowej Wjesce lubowarjo škota na turněrje mjez hodami a Nowym lětom karty placali.  Foto: Kira Hrjehorjec Za štyrjomi blidami su minjeny pjatk w Nowej Wjesce lubowarjo škota na turněrje mjez hodami a Nowym lětom karty placali. Foto: Kira Hrjehorjec

Štyrjo škotowarjo prěnjeje hodźiny su hišće­ dźensa pódla, hdyž zarjaduja w Nowej Wjesce swój škot wo myta mjez hodami a Nowym lětom. Zajimawosć tónraz bě, zo bu chětro wjele hrow přěhratych.

Nowa Wjeska (ddy/SN). Kaž kóžde lěto mjez hodami a Nowym lětom zarjadowachu Nowowješćenjo zaso swój škotowy turněr. Za štyrjomi blidami je cyłkownje šěsnaće hrajerjow karty placało. A woni njeběchu jeno ze wsy a wokoliny do Nowowješćanskeho młodźinskeho kluba přichwatali. Samo z Radworja a Kulowa, kaž farar Gabriš Nawka, běchu škotowarjo přeprošenje sćěhowali.

Hižo w prěnim kole so pokaza, zo wu­twori so jasne koło faworitow, mjeztym zo někotryžkuli ze starych zajacow po­darmo za grandom honješe. Najlěpša a zd­obom jenička žona bě Kira Hrje­horjec, kotraž praji: „Sym nětko hižo někotre­ lěta z přećelemi a znatymi tu pódla. A móžu přeco hišće něšto nowe přinawuknyć. To čini tutu hru tak za­jimawu za mnje. Nimam žadyn strach, so z mužemi měrić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND