Pakćiki dróše, jězdźenki tuńše a pokuta wjetša

pjatk, 03. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/mwe). Wot 1. januara 2020 płaća nowe zakonje a rjadowanja. Naje­bać lěpšinu, zo stupa minimalna mzda wot 9,19 na 9,35 eurow na hodźinu, maja so wobydlerjo tež na podróšenja nastajić. Tak budu mnozy wodźerjo awtow hłubšo do móšnje sahnyć dyrbjeć. Za čłonow ADAC płaći zakładny tarif město dotal 49 nětko 54 eurow. Čłonstwo Plusa stupa wo dźesać na 94 eurow. A nowy premijowy tarif wučinja 139 eurow. Za jědnaće milionow šoferow změni so typowa klasa, a to ma wuskutki na přinošk za zawě­sćenje­ jězdźidła. Nowopřizjewjene awta­ njesmědźa wjace hač 95 gramow wu­storka CO2 na kilometer měć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND