Pawšalu zaměrnje zasadźeć

štwórtk, 09. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Za wjac zelenje a za lěpše nadróžne wobswětlenje

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin chce pawšalu Swobodneho stata Sakskeje za skrućenje­ wjesnych kónčin dale zaměrnje zasadźeć. K tomu je so gmejnska rada na swojim wčerawšim prěnim wuradźowanju­ lěta 2020 w Trjebinje wuznała. Jednohłósnje gremij wobzamkny, něhdźe 1 500 eurow za narunanske sadźenje lipow při wjesnym puću do směra na wotbóčku k Žorawjacemu pućej­ nałožić. Dotal njepřetrjebane srědki ze zańdźeneju dweju lět we wobjimje 40 000 eurow přenjese gmejna do lěta 2020. Z cyłkownej sumu móže wona za ponowjenje­ na­dróžneho wobswět­lenja trěbne financne srědki zawěsćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND