Skutkowanje wobory hódnoćili

pjatk, 10. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Gmejna Dźěwin chce dźěło z dorostom w swojich wjesnych wohnjowych woborach skrućić. To podšmórny wjesnjanosta Helmut Krautz (SPD) na wčerawšim prěnim wuradźowanju tamnišeje gmejnskeje rady w nowym lěće w Brězowce. „W decembru na adwentničce Dźěwinskeje dźěćaceje wohnjoweje wobory móžachmy nowe jězdźidło VW T 5 přepodać. Wone słuži přichodnje jako podpěra wukubłanja a za jězby na wubědźowanja“, wón wuswětli. Financowali su awto z wulkeho dźěla z pawšale Swobodneho stata Sakskeje za skrućenje wjesneje kónčiny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND